Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Η σωστή χρήση διαδικτύου ως απάντηση στη κρίση

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της δημοσίας διοίκησης και κατ΄επέκταση για την έξοδο από την κρίση δήλωσε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης. Μιλώντας στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διοργάνωσαν τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Αναφερόμενος στην πύλη «Διαύγεια», ο υφυπουργός επισήμανε ότι πρέπει να διασφαλισθεί η πραγματική λειτουργία της, με την ανάρτηση σε αυτήν του συνόλου των νόμων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Πρώτος στόχος των μεταρρυθμίσεων, όπως σημείωσε ο κ. Βολουδάκης, είναι η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτό, διευκρίνισε, μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την αναβάθμιση και την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης «Ερμής» με αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Δεύτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κράτους, κάτι που μπορεί να γίνει με ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων όπως π.χ. με την ενοποίηση Μητρώων. Συγχρόνως, πρόσθεσε ο υφυπουργός, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης υπηρεσιών, δομών και προσωπικού. Τρίτος στόχος, συνέχισε ο κ. Βολουδάκης, είναι η δημιουργία συνθηκών συνολικής ψηφιακής ανάπτυξης σε κάθε τομέα της Δημόσιας Διοίκησης «με άνθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και της ψηφιακής συμμετοχής». Μεταξύ άλλων, οι πολυπληθείς, μόνιμες επιτροπές και συμβούλια θα αντικατασταθούν από ευέλικτες δομές. Κομβικό ρόλο σε όλο το έργο θα έχει το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου θα δημιουργηθεί Γραφείο Ψηφιακής Σύγκλισης που θα έχει το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των ψηφιακών δράσεων. Source : defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου