Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών

Στην παρουσίαση του Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών θα προχωρήσουν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Θ. Σκορδάς, ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος από τον Ιανουάριο 2013.
 
Σημειώνεται πως ήδη από το πρώτο Μνημόνιο η Ελλάδα έχει λάβει την υποχρέωση λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών μέσω του οποίου θα διεξάγεται το 25% της αξίας των δημοσίων προμηθειών και θα αφορά σε προμήθειες άνω των 60.000 ευρώ εκάστη. Με το νέο μοντέλο εκτιμάται πως οι αναθέτουσες αρχές θα μειωθούν από τις 3.500 που υπάρχουν σήμερα σε λιγότερες από 600.

Σημειώνεται πως το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2012 προέβλεπε ότι το 25% της προϋπολογισθείσας αξίας των προμηθευόμενων αγαθών θα γινόταν μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Στο πρόγραμμα, μάλιστα, προσδιορίζονταν επακριβώς οι διαγωνισμοί που θα υλοποιηθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Ωστόσο, τον Φεβρουάριο 2012 ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος και ο τότε αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Σ. Ξυνίδης απάλειψαν από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2012 όλους τους διαγωνισμούς που είχε προσδιοριστεί αρχικά να πραγματοποιηθούν μέσω Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.
Ο λόγος ήταν ότι το Π. Δ. 60/2007 δεν την προέβλεπε σε προμήθειες μικρότερες των 130.000 ευρώ
Source : TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου