Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατά του hacking

Cyber Corps
http://www.cis.utulsa.edu/CyberCorps/

Πρωτοβουλία του πανεπιστημίου της Τούσλα για την αντιμετώπιση του hacking και την κυβερνοτρομοκρατίας.



Cyber-Stalking.net
http://www.cyber-stalking.net

Δικτυακός τόπος που προσεγγίζει το ζήτημα της παρενόχλησης μέσω του Διαδικτύου.



Spam: Where to Complain About Frauds & Scams on the Internet
http://www.elsop.com/wrc/complain.htm

Περιλαμβάνει μια λίστα με δικτυακές τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να αναφερθεί παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.



Spamhaus
http://www.spamhaus.org/

Δικτυακός τόπος για το spamming. Συνεργάζεται και με τις διωκτικές αρχές



FTC Identification Theft Information Site
http://www.consumer.gov/idtheft

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την κλοπή ταυτότητας



Spamming
http://spam.abuse.net/

Δικτυακός τόπος για την αντιμετώπιση του Spamming



Financial Crimes Enforcement Network
http://www.fincen.gov/

Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος



Quatloos Cybermuseum of Scams and Frauds
http://www.quatloos.com/

Δικτυακός τόπος για την απάτη στο Διαδίκτυο



Internet ScamBusters
http://scambusters.com/

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση της απάτης



National Fraud Information Center
http://www.fraud.org/welcome.htm

Δικτυακός τόπος για την αντιμετώπιση της απάτης στο Διαδίκτυο.



Identity Theft/ Federal Trade Commission
http://www.consumer.gov

Δικτυακός τόπος που ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών. Στον τομέα που ηλεκτρονικού εγκλήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την κλοπή ταυτότητας και την απάτη.



Trans Union Credit Bureau
http://www.transunion.com



Electronic Frontier Foundation (EFF)
http://www.eff.org

Οργανισμός που στοχεύει στην προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο


Journal of Economic Crime Management
http://www.jecm.org

Ηλεκτρονικό περιοδικό σχετικά με το οικονομικό έγκλημα και την απάτη



Denial of service attack resources
http://www.denialinfo.com/

Πληροφορίες και συνδέσεις για τις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης



Anti-Phishing Working Group
http://www.antiphishing.org/

Διεθνής οργανισμός που στοχεύει στην αντιμετώπιση της απάτης και της κλοπής ταυότητας που διαπράττονται με τις τεχνικές: phising, spamming και email spoofing.



Microsoft antiphinsing
http://www.microsoft.com/mscorp/safety/ technologies/antiphishing/default.mspx

Σελίδα της Microsoft για το phising



Software piracy statistics
http://www.nationmaster.com/graph/cri_sof_pir_rat-crime-software-piracy-rate

Περιλαμβάνονται πίνακες στατιστικών στοιχείων για την πειρατεία λογισμικού σε όλο τον κόσμο.



Virus.gr
http://www.virus.gr/fullxml/default.asp

Ελληνικός δικτυακός τόποςγια τους ιούς υπολογιστών. Περιλαμβάνεις πολύ πλούσιο υλικό, συμβουλές ασφαλείας και εργαλεία απομάκρυνσης ιών



Social engineering portal
http://www.social-engineering.eu/

Δικτυακή πύλη εμπορικής εταιρείας με ενδιαφέρον υλικό για την κοινωνική μηχανική.



Οργανισμοί για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα




The Society for the Policing of Cyberspace (POLCYB)
http://www.polcyb.org

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.



Computer Crime Research Center
http://www.crime-research.org/

Κέντρο ερευνών σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Το υλικό που φιλοξενείται στις σελίδες του είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προσεγγίζει το σύνολο των θεμάτων για το έγκλημα στο κυβερνοχώρο.



High Tech Criminal Investigators Association
http://www.htcia.org

Διεθνής οργανισμός που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή για την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και ιδεών, σχετικά με το έγκλημα υψηλής τεχνολογίας.



High Tech Crime Consortium
http://www.hightechcrimecops.org/

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην παροχή βοήθειας α) σε υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την διερεύνηση των εγκλημάτων και β) σε οργανισμούς για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων.



International Accosiation of Computer Investigation Specialists
http://www.iacis.com/iacisv2/pages/home.php



International Organization on Computer Evidence
http://www.ioce.org/

Διεθνής εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την υποβοήθηση των διωκτικών αρχών στην έρευνα του ηλεκτρονικού εγκλήματος.



Cyber-Rights and Cyber-Liberties (UK)
http://www.cyber-rights.org/

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο διαδίκτυο.



National White Collar Crime Center
http://www.nw3c.org/

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος

International Journal of Digital Evidence
http://www.ijde.org/

Από τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά για τις ψηφιακές αποδείξεις.



Ηλεκτρονική Εγκληματολογία



Alexander Geschonneck
http://geschonneck.com/security/forensics/

Προσωπική σελίδα που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες συνδέσεις για Ηλεκτρονική Εγκληματολογία



Computer Forensics, Cybercrime and Steganography Resources
http://www.forensics.nl/

Δικτυακή πύλη με συνδέσεις και πηγές σχετικά με την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία



Computer Forensic Companies
http://www.computerforensicscompanies.com/index.html

Περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη λίστα οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας. Απευθύνεται τόσο με μεμονομένα άτομα όσο και σε οργανισμούς



Computer Forensics.dk
http://www.computerforensics.dk/links.htm

Περιλαμβάνει πολλές συνδέσεις για την ηλεκτρονική Εγκληματολογία



Computer Forensics Info
http://www.computer-forensics-consulting.com/



Forensic Focus
http://www.forensicfocus.com/

Δικτυακός τόπος για την Ηλεκτρονική εγκληματολογία. Πολλές πληροφορίες, συνδέσεις και χώρος συζητήσεων



Electronic Evidence Information Center
http://www.e-evidence.info/about.html

Δικτυακή πύλης με πολλές συνδέσεις για θέματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική εγκληματολογία.



Forensic Focus
http://www.forensicfocus.com/

Δικτυακός τόπος για την Ηλεκτρονική εγκληματολογία. Πολλές πληροφορίες, συνδέσεις και χώρος συζητήσεων



Computer Forensics Info
http://www.computer-forensics-consulting.com/

Περιλαμβάνει πολλές συνδέσεις για την ηλεκτρονική Εγκληματολογία



Computer Forensics.dk
http://www.computerforensics.dk/links.htm



Computer Forensic Companies
http://www.computerforensicscompanies.com/index.html

Περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη λίστα οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας. Απευθύνεται τόσο με μεμονομένα άτομα όσο και σε οργανισμούς.



International Journal of Digital Evidence
http://www.ijde.org

Ένα από τα πιο σημαντικά διεθνώς ηλεκτρονικά περιοδικά για τις ψηφιακές αποδείξεις



Ασφάλεια υπολογιστών και Δικτύων



TruSecure
http://www.trusecure.com/

Ιδιωτική εταιρεία σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο



VeriSign Corporation
http://www.verisign.com

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κρυπτογράφησης



World Wide Web Security FAQ
http://www.w3.org/Security/Faq/www-security-faq.html

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια δικτυακών τόπων.



Center for Education and Research in Information Assurance and Security (CERIAS)
http://www.cerias.purdue.edu/about/

Ερευνητικό κέντρο για την ασφάλεια των πληροφοριών και του Διαδικτύου. Το υλικό που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο είναι εξαιρετικό.



Computer Security Institute (CSI)
http://www.gocsi.com

Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων.



CyberCop Security Resources
http://www.3dg.com/cybercop/resources/resources.html

Μεγάλος κατάλογος συνδέσεων προς δικτυακούς τόπους που ασχολούνται με το ζήτημα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.



CERT® Coordination Center
http://www.cert.org/

Από του πιο σημαντικούς οργανισμούς σχετικά με την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων.



National Fraud Information Center (NFIC) (US)
http://www.fraud.org/welcome.htm

Περιέχει συμβουλές και οδηγίες για το πώς είναι δυνατή η αποφυγή της απάτης μέσω του Διαδικτύου



Operation Blue Ridge Thunder:
http://www.blueridgethunder.com/

Δικτυακός τόπων για την προστασία των παιδιών από το έγκλημα στο Διαδίκτυο.





Νομοθεσία



Cybercrime Law
http://www.cybercrimelaw.net

Δικτυακός τόπος σχετικά με την νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο



Computer Crime Laws by State
http://nsi.org/Library/Compsec/computerlaw/statelaws.html

Κατάλογος νομοθεσίας που είναι σε ισχύ σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.



Computer Hackers Information
http://www.antionline.com/



McConnell International
http://www.mcconnellinternational.com/services/ Updatedlaws.htm

Περιλαμβάνει συνδέσεις σχετικές με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα για το ηλεκτρονικό έγκλημα.



FindLaw Cybercrime Links
http://cyber.lp.findlaw.com/criminal/

Δικτυακή πύλη με συνδέσεις που παραπέμπουν σε νομοθετικά ζητήματα για το ηλεκτρονικό έγκλημα



Learning Cyberlaw in Cyberspace
http://www.cyberspacelaw.org/

Δικτυακός τόπος με πλούσιο υλικό για την νομοθεσία στον κυβερνοχώρο. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές.



Cyberlaw Central
http://www.cyberlawcentral.com/

Προσωπικός δικτυακός τόπος για νομοθεσία στο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.



Information technologylaw.com
http://www.informationtechnologylaw.com/

Συλλογή άρθρων για την νομοθεσία στο διαδίκτυο



WebLaw - Corporations Law
http://www.weblaw.edu.au

Δικτυακός τόπος για την νομοθεσία στο διαδίκτυο. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.



Cyberspace Law and Policy Centre
http://www.cyberlawcentre.org/

Δικτυακός τόπος του πανεπιστημίου της Ν. Ουαλίας, που έχει ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας σχετικά με τη νομοθεσία για τις συναλλαγές στο διαδίκτυο.



Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος



Computer Crime & Intellectual Property Section - United States Department of Justice
http://www.cybercrime.gov/

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Τομέα αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αποτελεί σημείο αναφοράς για το ηλεκτρονικό έγκλημα.



Australian High Tech Crime Centre.
www.ahtcc.gov.au

Ο επίσημος δικτυακός τόπους του πιο σημαντικού κέντρου αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Αυστραλία. Αποτελείται από προσωπικό της ομοσπονδιακής αστυνομίας και στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκληματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο Διαδίκτυο.



Interpol Information Technology Crime
http://www.interpol.int/Public/TechnologyCrime/default.asp

Περιέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια της Interpol



InfraGard
http://www.infragard.net/

Αποτελεί ένα βοηθητικό πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από το διαδίκτυο.



FBI's Computer Crime Squad
http://www.emergency.com/fbi-nccs.htm

Η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος του FBI.



Federal Bureau of Investigation
http://www.fbi.gov

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ. Το ζήτημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος αντιμετωπίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.



Copsonline.com
http://www.copsonline.com

Δικτυακός τόπος για αστυνομικούς



officer.com
www.officer.com

Ο πιο δημοφιλής δικτυακός τόπος στο Διαδίκτυο για Αστυνομικούς



Secret Service - Electronic Crime Task Force
http://www.ectaskforce.org/

Ο επίσημος δικτυακός τόπος των μυστικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. που δραστηριοποιούνται στην δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος



Cyber Criminals Most Wanted
http://www.ccmostwanted.com/index.html

Εξαιρετικώς δικτυακός τόπος. Καλύπτει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου